Uloguj se

Program

UTORAK

10:00     Balkanska mafija (R)

11:00     Čovek protiv divljine (R)

12:00     Državni posao (R)

12:08     Državni posao (R)

12:30     Policajci (R)

13:00     Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

14:00     Balkanska mafija (R)

15:00     24 sata (R)

16:00     Zvezdane staze (R)

18:05     Državni posao

18:12     Državni posao

18:29     Policajci

19:00     Kamiondžije sa ledenih puteva

20:00     Balkanska mafija

21:00     Zvezdane staze 2: Kanov gnev  

23:00     24 sata

0:00        Čovek protiv divljine

0:44        Državni posao (R)

0:51        Državni posao (R)

0:58        Policajci (R)

1:18        Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

 

SERIJA

10:00     Balkanska mafija (R)

11:00     Čovek protiv divljine (R)

12:00     Državni posao (R)

12:07     Državni posao (R)

12:40     Policajci (R)

13:02     Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

14:00     Balkanska mafija (R)

15:00     24 sata (R)

16:00     Zvezdane staze 2: Kanov gnev (R)

18:00     Državni posao

18:08     Državni posao

18:30     Policajci

19:00     Kamiondžije sa ledenih puteva

20:01     Balkanska mafija

21:00     Zvezdane staze 3: Potraga za Spokom

23:05     24 sata

0:00        Čovek protiv divljine

0:44        Državni posao (R)

0:52        Državni posao (R)

1:02        Policajci (R)

1:21        Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

 

ČETVRTAK

10:00     Balkanska mafija (R)                            

11:00     Čovek protiv divljine (R)

12:00     Državni posao (R)

12:30     Policajci (R)

13:00     Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

14:00     Balkanska mafija (R)

15:00     24 sata (R)

16:00     Zvezdane staze 3: Potraga za Spokom (R)

18:00     Državni posao

18:30     Policajci

19:00     Kamiondžije sa ledenih puteva  

20:00     Balkanska mafija

21:00     Zvezdane staze 4: Putovanje kući

23:00     24 sata

0:00        Čovek protiv divljine

1:00        Državni posao (R)

1:30        Policajci (R)

2:00        Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

 

PETAK

10:00     Balkanska mafija (R)

11:00     Čovek protiv divljine (R)

12:00     Državni posao (R)

12:30     Policajci (R)

13:00     Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

14:00     Balkanska mafija (R)

15:00     24 sata (R)

16:00     Zvezdane staze 4: Putovanje kući (R)

18:00     Državni posao

18:30     Policajci

19:00     Kamiondžije sa ledenih puteva

20:00     Balkanska mafija

21:00     Zvezdane staze 5: Konačna granica

23:00     24 sata

0:00        Čovek protiv divljine

1:00        Državni posao (R)

1:30        Policajci (R)

2:00        Kamiondžije sa ledenih puteva (R)

 

SUBOTA

9:00        Park Avenija 666 (R)

10:00     Sulude vožnje (R)

11:00     Čovek protiv divljine (R)

13:00     Kako se pravi (R)

14:00     Sulude vožnje (R)

15:00     Hotel Eleon (R)

16:00     Zvezdane staze 5: Konačna granica (R)

18:00     Kako se pravi

19:00     Sulude vožnje

20:00     Hotel Eleon

21:00     Zvezdane staze 6: Neotkrivena zemlja  

23:00     Park Avenija 666

0:00        24 sata (R)

2:00        Hotel Eleon (R)

3:00        Zvezdane staze (R)

5:00        Vice

 

NEDELJA

9:00        Park Avenija 666 (R)

10:00     Sulude vožnje (R)

11:00     Čovek protiv divljine (R)

13:00     Kako se pravi (R)

14:00     Sulude vožnje (R)

15:00     Hotel Eleon (R)

16:00     Zvezdane staze 4: Putovanje kući (R)

18:00     Kako se pravi

19:00     Sulude vožnje

20:00     Hotel Eleon

21:00     Top Gir specijal Sidnej

23:00     Park Avenija 666

0:00        24 sata (R)

2:00        Hotel Eleon (R)

3:00        Zvezdane staze 6: Neotkrivena zemlja (R)

5:00        Vice 

 

 

0
0 Komentari
Ostali komentari